A Święta tuż, tuż...

2018-12-21

Mieczysława Buczkówna, Przy Wigilii           

Podzielić się opłatkiem, 

powiedz mi, co to znaczy? 

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć.

 

    Przy wigilijnym stole    

    niech obcy gość zasiędzie.

    W twoim rodzinnym kole – 

    przy opłatku, kolędzie.

Zdj. Ania Herra