Spotkania z Rodzicami

2018-09-04

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami klas w godzinach:

kl. 0  17.00

kl. I  16.30

kl. II  17.00

kl. III 17.00

kl. IV 17.00

kl. V 17.00

kl. VI 17.00

kl. VII 17.30

kl. VIII 17.30

Inf. B. Kamut