Finał WMC dla Najmłodszych

2018-06-08

W Wielkim Maratonie Czytelniczym „Spotkacie nowych przyjaciół” adresowanym do uczniów 2. i 3. klasy szkoły podstawowej wzięło udział 2601 osób (2393 uczniów  i ich 208 opiekunów) ze 135 szkół w Polsce. Komisja konkursowa (Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz oraz Zbigniew Walczak) po weryfikacji protokołów zbiorczych nadesłanych przez szkolnych koordynatorów konkursu przyznała 77 tytułów LAURATA, 104 tytuły FINALISTY oraz 166 WYRÓŻNIEŃ. 
 LAUREACI, FINALIŚCI oraz WYRÓŻNIENI otrzymają dyplom oraz nagrody książkowe podczas uroczystej GALI WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO 2017/2018, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. (godz. 13:30) w sali audytoryjnej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Inf. M. Niechwiedowicz 
 
GRATULUJEMY JULII ŁOPACIŃSKIEJ  z klasy trzeciej, króra została finalistką maratonu dla Najmłodszych orza Dąbrówce Kucharz, która otrzymała Wyróżnienie
 
W WMC dla Najmłodszych "Spotkacie nowych przyjaciół" w naszej szkole wzięło w tym roku udział 17 uczniów z klas II-III.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
 
I Julia Łopacińska - 138/120
II Dabrówka Kucharz - 132/120
III Radek Kowalski - 125/120
IV Karol Mrowiec - 116/120
V Julian Deptuła - 103/120
VI Hania Wenta - 102/120 
 
GRATULUJEMY!