Wyniki VII edycji WMC

2018-06-08

W Wielkim Maratonie Czytelniczym „W lustrze książki” adresowanym  do  gimnazjalistów i uczniów 7. klasy szkoły podstawowej wzięło w tym roku 1507 osób (1285 uczniów i ich 222 opiekunów) ze 161 szkół w Polsce.  Komisja konkursowa (Ewa Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Małgorzata Niechwiedowicz oraz Zbigniew Walczak) po weryfikacji protokołów zbiorczych nadesłanych przez szkolnych koordynatorów konkursu przyznała 62 tytuły LAURATA, 63 tytuły FINALISTY oraz 101 WYRÓŻNIEŃ.

LAUREACI, FINALIŚCI oraz WYRÓŻNIENI otrzymają dyplom oraz nagrodę książkową podczas uroczystej GALI WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO 2017/2018, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. (9.00-11.00) w  sali audytoryjnej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Domink Urbański, który w tym roku wraz z Agnieszką Pacek z VI klasy poprowadzi Galę WMC dla uczniów gimnazjum i 7. klasy SP. Galę swym występem uświetni Zuzia Ulasińska z II SP.

Inf. Ewa Niechwiedowicz