Trzecia klasa w OCEANARIUM

2018-04-18

Klasa trzecia wybrała się dzisiaj do Oceanrium w Gdyni. 

W Centrum Edukacji,  powołanym w Akwarium Gdyńskim w 1998 roku w celu popularyzowania wiedzy o morzu, trzecioklasiści zapoznawali się z zagadnieniami dotyczącymi biologii, ekologii i ochrony środowiska morskiego. Mogli oni poznawać świat morza przez zmysły dotyku, wzroku, słuchu i praktyczne doświadczenia.

Inf. i zdj. E. Kropisz