Pozdrowienia z Malborka

2018-04-10

Klasa piąta poznaje Malbork.

Na zamku pokrzyżackim zapoznaje się z  życiem codziennym krzyżaków i wciela w rolę rycerzy zakonnych. Wędruje od Wielkiego Refektarza do Zamku Wysokiego, odpoczywając po drodze w sali biesiadnej. Podziwia Złotą Bramę wiodącą do niedawno oddanej po renowacji gotyckiej kaplicy Wielkiego Mistrza. Tam chwilę później reflektuje nad przemijaniem dziejów i upadkiem potęgi, która niekorzystnie wpływała na historię Polski. 

Inf. i zdj. Grażyna Niemyjska