Spotkania z Rodzicami

2018-03-23

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS!

Klasa 0 -   16.30

Klasa I -   17.00 

Klasa II -  17.15

Klasa III - 17.00

Klasa IV  - 17.00 

Klasa V  - 17.00

Klasa VI  - 17.30

Klasa VII - 17.30

   OD GODZINY 18.00 - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW