Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

2017-11-17

Do etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego zakwalifikowali się:

Tara Gustin-Naryniecki, Mateusz Wierzbicki, Dominik Urbański, Piotr Cherek.

Gratulacje!!! 

Inf. Joanna Kowalczyk