INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

2017-09-04

4 września 2017 r. wróciliśmy po wakacjach do szkoły. Najpierw niektórzy z nas spotkali się w kościele ojców cystersów, by wziąć udział we mszy św., której przewodniczył o. Gabriel Mączewski. Z życzeniami, by nie tylko zdobywać wiedzę, ale również stawać się po prostu CZŁOWIEKIEM, mali i duzi udali się na szkolne boisko, gdzie roiło się już od dzieci, ich rodziców i nauczycieli. 

W krótkim przemówieniu pani Dyrektor życzyła wszystkim, aby ten rok upłynął pod znakiem Miłości. Każdy z nas ma swoją definicję Miłości, ale przy tej okazji warto przypomnieć wiersz Czesława Miłosza z tomiku "Świat (Poema naiwne):

"Miłość"

 Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,

Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 

Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.

A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,

Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,

Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

 

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,

żeby stanęły w wypełnienia łunie.

To nic, że czasem nie wie, czemu służyć 

Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. 

 

Po powitaniu na boisku uczniowie wraz  z wychowawcami udali się do klas na pierwsze oficjalne spotkanie. 

Ważnym punktem tego pierwszego dnia szkoły był odbiór podręczników szkolnych przygotowanych w bibliotece szkolnej przez p. Małgosię Borzęcką. Przy tej okazji pani Małgosia została zaskoczona przez swoje szkolne koleżanki życzeniami z okazji Urodzin, które obchodziła w czasie wakacji.

 Zaczęło się. Jutro pierwszy dzień nauki!

Hor (Stopolanka)