Legendy Pomorskie

Legendy pomorskie

Projekt „Legendy pomorskie”

            Uczniowie naszej szkoły z klas IV, V i VI uczestniczyli w warsztatach  w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku w ramach projektu „Legendy pomorskie”.

            Na pierwszym spotkaniu znany pomorski pisarz Daniel Odija przeprowadził warsztaty literackie. Pisarz wspólnie z naszymi uczniami poszukiwał istotnych wątków, bohaterów oraz symboli i rekwizytów charakterystycznych dla legend pomorskich. Następnie uczniowie pisali własne legendy: o muszli, dzikich stworach i tajemniczych zjawach.

            Kolejne spotkanie odbyło się na plaży na Stogach. Prowadził je muzyk Marcin Dymiter. Polegały one na „zbieraniu” dźwięków przydatnych do ilustracji legend. Nasi uczniowie nagrywali dźwięki wiatru, piasku, wody, kamieni i inne, aby potem w podręcznym studiu zrobić z nich zestawy dźwiękowe do swoich legend.

            Na ostatnim spotkaniu artystka Małgorzata Wawro wprowadzała nas w tajniki sztuki wizualnej. Za pomocą rzutnika diaskopowego i różnych materiałów powstawały obrazy, które opowiadały historie bohaterów legend pomorskich.

            Rezultaty pracy naszych uczniów - fragmenty słowne, obrazowe i dźwiękowe zostaną włączone do widowiska multimedialnego „Legendy Pomorskie”.

            Zapraszamy wszystkich do Centrum Św. Jana w Gdańsku we wtorek 27.102015 r. o godz. 19.00. Wstęp wolny!

Aut. tekstu: Grażyna Niemyjska

Fot. Renata Dąbrowska, Anna Biniecka  (Zdjęcia udostępnione przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku)
Legendy pomorski
Legendy pomorski