Sprawiedliwy w¶ród...

Sprawiedliwy w¶ród narodów ¶wiata - sprawiedliwy w¶ród nas

W roku szkolnym 2004/05 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim projekcie "Sprawiedliwy w¶ród narodów ¶wiata - sprawiedliwy w¶ród nas".
Autorzy projektu (Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Hololaustu) uznali, że należy przybliżyć młodym ludziom losy osób, które ratowały Żydów skazanych na ¶mierć w czasie II Wojny ¦wiatowej, pomóc młodzieży odkryć miejsca i dokumenty - ¶wiadectwa tych dramatycznych wydarzeń.

Nasi uczniowie zainteresowali się losami dwóch Sprawiedliwych: Panami Zbigniewem Paszko i Ireneuszem Rajchowskim. Zanim przystpili¦my do przygotowań zwi±zanych ze spotkaniem ze Sprawiedliwym, zaczęli¶my poznawać kulturę żydowsk± i dramatyczne dzieje narodu żydowskiego podczas II wojny ¶wiatowej. Na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i religii zajmowali¶my się tymi tematami. Potem klasa II spotkała się z panem Ireneuszem Rajchowskim, który mieszkał podczas wojny w Warszawie przy ulicy Leszno 91. Jego dom znajdował się około 300 metrów od muru getta. Kilku uciekinierów z getta znalazło w nim schronienie i przeżyło wojnę dzięki pomocy ze strony rodziny Rajchowskich.

Klasa I spotkała się z panem Zbigniewem Paszko, który lata wojny spędził w Białymstoku i pomagał wraz ze swoj± mam± Żydom z getta białostockiego. Efektem tych spotkań było spisanie wywiadów. Powstało też wiele prac plastycznych i literackich inspirowanych przeżyciami wojennymi naszych Sprawiedliwych.
Zostali¶my też zaproszeni na ogólnopolsk± prezentację projektów 12 czerwca 2005 roku, w Synagodze Nożyków w Warszawie. Tam eksponowali¶my nasze prace oraz dzielili¶my się spostrzeżeniami i przeżyciami.

Szczegółowe informacje o naszych pracach można znaleĽć na stronach www:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Relacja z prezentacji
 
Giulia Masi i Beata Wałdowska z klasy I wykonały prezentację multimedialn± o naszym pobycie w Warszawie.