Co poza nauką

Od dawna już i we wzrastającym stopniu utrwaliło się we mnie przekonanie, że kultura ludzka powstaje i rozwija się w zabawie i jako zabawa. (Johan Huizinga)

homo ludens - człowiek bawiący się