O szkole

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO powstała w 1989 r. jako jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce a pierwsza w Trójmieście. Jest prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, którego członkami są rodzice naszych uczniów i absolwentów. STO jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, prowadzącym ponad dwieście szkół.
„Nie ma miłości bez poszanowania,
to znaczy bez traktowania człowieka,
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim, jaki jest.”

Erich Fromm
       Pragniemy wychować człowieka
  • kochającego świat i ludzi,
  • rozumiejącego znaczenie życia własnego i innych ludzi,
  • otwartego na świat i zjednoczonego z nim.
Powyższe założenia realizujemy w obszarze kształcenia, wychowania i opieki, kierując się następującymi zasadami:
  1. Dziecko jest podmiotem procesu edukacyjnego i stanowi centrum zainteresowania.
  2. Wyrazem podmiotowości dziecka jest aktywność twórcza, pozwalająca na samo- realizację i samourzeczywistnienia jego Osoby.

„Dziecko w swym nieustannym dążeniu do podboju świata, wypowiada się właściwymi sobie środkami – malarstwem, muzyką, tańcem, poezją, majsterkowaniem, badaniem zjawisk, hodowlą...”

Celestyn Freinet