Konkursy

 

XII Wojewódzki Konkurs

„Najpiękniejsze zakątki naszego Miasta ocalmy od zapomnienia”

pod hasłem „Zamknięte w kapsule czasu”

Pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego

Pana Dariusza Drelicha

 
I miejsce Amelii Blecher w wojewódzkim konkursie plastycznym

Amelia Blecher z klasy III SP zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Przemalowujemy dzieła mistrzów".
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 8 XII 2017 r., o godz. 10:00 
w Akademii Sztuk Pięknych (hol na I piętrze).
Tam też od 4 XII do 8 XII można
obejrzeć najciekawsze prace.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.
OrganizatorzyDokumenty 2017/2018

WMC - ogólnopolski konkurs czytelniczy pod Honorowymi Patronatami Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Współautorzy formuły konkursu:

Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz 

Koordynatorzy ogólnopolscy:

"Spotkacie nowych przyjaciół" (II-III) - Małgorzata Niechwiedowicz (spotkacienowychprzyjaciol@wp.pl)

 "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" (IV-VI) - Agata Markiewicz-Babło (konkursczytelniczy@wp.pl)

"W lustrze książki" (7. klasa SP oraz gimnazjum) - Ewa Niechwiedowicz (martonczytelniczy@gmail.com; e.niechwiedowicz@polanki11.edu.pl)) 

 "Na literackim szlaku" (klasy ponadgimnazjalne) - Zbigniew Walczak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego)

Współorganizatorzy :

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Jana Czochralskiego w Gdańsku

I Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oswiatowego w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jpsepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 

 


IV Kuratoryjny Konkurs Plastyczny

Przemalowujemy Dzieła Mistrzów „Dziewczyny z kwiatami Olgi Boznańskiej"


II Wojewódzki Turniej Czytelniczy MOLE KSIĄŻKOWE

dla uczniów klas IV-VII

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Drodzy uczniowie! Szanowni nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym „Mole Książkowe” dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z województwa pomorskiego (poz. nr 58 w wojewódzkim kalendarzu imprez 2017/18/konkursy wiedzy – kuratorium.gda.pl).

Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie.

        W załączeniu przesyłamy tekst regulaminu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie. Podpisane przez rodziców oświadczenie prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły (do wyboru: osobiście, e-mailem - skan, pocztą lub faksem) w terminie do 30.11.2017 r.

 

Liczymy na uczestnictwo!

Życzymy przyjemnej lektury!

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Nauczyciele koordynatorzy:

Joanna Guze, Michał Klain, Katarzyna Srebrowska-Budek

 

 

W załączeniu

1. Regulamin konkursu

2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział dziecka

w konkursie