Plany lekcji

W zakładkach na stronie zostały umieszczone plany klas 0-III. 

Plany klas IV-VII znajdują się w Librusie.

Plany lekcji dla poszczególnych klas nie zawierają zajęć dodatkowych. 

Opis nieobowiązkowych kół zainteresowań oraz harmongram zajęć w roku szkolnym 2017/2018
zostały umieszczone w zakładce "Co poza nauką".

 Uwaga! Zmiana planu od 6 listopada 2017 r.