Biblioteka Szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej
 •  Nauczycielponiedziałek
  wtorek
   środaczwartek 
  piątek
   p. M. Borzęcka
  9.00-9.40
  10.40 - 12.40
  14.40 - 16.00
  9.00 - 17.00
   10.45- 12.30
  13.30 - 14.30
  biblioteka otwarta
  podczas zajęć dodatk.
  z biologii
  15.30 - 17.00
   
   p. E.Niechwiedowicz
   
   11.30 - 14.30
   8.00 - 14.00
   p. G. Niemyjska
  9.40 - 10.40
  13.00 - 14.00
   8.00 - 12.30
   8.00 - 12.30