Biblioteka Szkolna


 
Biblioteka zaprasza
 

 

Nauczyciel

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

p. M. Borzęcka

9.00 – 9.40

10.40 –12.40

14.40 -16.00

9.00 – 17.00

 

9.00 – 9.40

 

13.30 – 15.30

 

Biblioteka otwarta również podczas zajęć dodatkowych z biologii

15.30-17.00

 

 

p. E. Niechwiedowicz

 

 

 11.30 – 14.30

 

 8.00 –14.00

 

 

 p. G. Niemyjska

9.40 – 10.35

 

 13.00 14.45

8.00 8.55

 

9.40 12.30

9.40 14.30