rok szkolny 2012/2013

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych za rok szkolny 2011/2012 otrzymał: 

Filip Wasilewski kl. VIMIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY"XII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

Ida Dzierżanowska kl. IV - wyróżnienie

Zofia Rakowska kl. VI - wyróżnienie Na wystawę pokonkursową zakwalifikowane zostały ponadto prace:

Jana Rybaka kl. IV, Wiktora Czapiewskiego kl. IV, Martyny Koźlinki kl. VI, Filipa Wasilewskiego kl. VI, Marty Włodarczyk kl. VI, Ewy Trenkner kl. V, Zuzanny Szpak kl. IV, ALeksandry Libionki kl. IV, Agnieszki Szpak kl. VI, Filipa Preca kl. V 

pod kierunkiem p. U. Kobelis i p. A. Bartkowiak