klasy I - III

 

Regulamin

III edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla Najmłodszych

 

„Spotkacie nowych przyjaciół”

 

Wojewódzkiego Konkursu pod Honorowymi Patronatami:

        

 Uwagi ogólne

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 r.  i był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”. Od  2011 r. mogli oni kontynuować udział w Maratonie dla gimnazjalistów „W lustrze książki”. W 2012 roku do Maratonu dołączyli najmłodsi, czyli uczniowie klas I (dzieci, które opanowały umiejętność czytania), II, III szkół podstawowych. W roku szkolnym 2014/2015 trzeciej edycji WMC dla najmłodszych „Spotkacie nowych przyjaciół” towarzyszyć będzie VI WMC dla uczniów klas IV-VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” oraz IV WMC „W lustrze książki” dla uczniów gimnazjów.

 

Cele konkursu:

Wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu.
Budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej.
Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Miejsce:

Szkoły (pisanie testów).
Filia Gdańska WiMBP przy ul. Mariackiej (spotkania z pisarzami).

 

 Przebieg konkursu:

Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Pod koniec miesiąca Maratończycy piszą test konkursowy, który sprawdzają szkolni opiekunowie Maratonu wg klucza przygotowanego przez organizatorów. Za każde zadanie wykonane poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu. Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Po ośmiu etapach Maratończyk może uzyskać maksymalnie 160 punktów.

Tytuły kolejnych lektur i testy konkursowe będą przesyłane nauczycielom pocztą elektroniczną.

Po każdym teście szkolni  opiekunowie konkursu informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w Maratonie i ich  wynikach, przesyłając wypełniony protokół konkursowy (wzór będzie przesłany pocztą elektroniczną). W połowie maja 2015 r. należy przesłać zbiorczy protokół konkursowy.

            Po weryfikacji protokołów końcowych i wybranych prac uczniowskich komisja ogłosi listę nazwisk laureatów i finalistów oraz osób wyróżnionych (uczniowie klas I-III z najlepszym wynikiem w szkole, która nie zdobyła tytułu laureata bądź finalisty).  

 

Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w ramach realizacji celów III edycji WMC zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 

 

Terminarz:

Pod koniec sierpnia 2014 r. szkoły otrzymają informacje na temat konkursu (regulamin, alfabetyczny spis lektur konkursowych oraz tytuł pierwszej pozycji konkursowej). 

Do 15 września 2014 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie na adres pusot@wp.pl, podając swoje dane teleadresowe i nazwiska nauczycieli- opiekunów konkursu. 

     6 października, 6 listopada, 8 grudnia 2014 roku oraz 5 stycznia, 16 lutego, 13 marca, 10 kwietnia 2015 roku  szkoły biorące udział w konkursie otrzymają kolejne testy konkursowe, klucze odpowiedzi oraz informację o kolejnej lekturze Maratonu.

8 maja 2015 r. szkoły otrzymają ostatni test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi.

Do 20 maja 2015r. nauczyciele przesyłają drogą e- mailową wypełnione zbiorcze protokoły konkursowe.

     Na przełomie maja i czerwca 2013 r. komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych oraz poda termin zakończenia III edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele- szkolni opiekunowie Maratonu.

Jeśli uczeń wyrazi chęć wzięcia udziału w Maratonie lub zechce zrezygnować z udziału już w czasie trwania konkursu, jego imię i nazwisko należy umieścić w protokole, podając uzyskaną liczbę punktów.

 

W związku z sugestiami szkolnych opiekunów konkursu i rodziców komisja zastrzega sobie prawo do wglądu w arkusze konkursowe w celu sprawdzenia zgodności przyznanych punktów z kluczem odpowiedzi oraz weryfikacji prac i protokołów.  

 

Alfabetyczny spis lektur:

Afanasjew Alina i Jerzy "Czarodziejski młyn"

Andersen H. Ch. "Brzydkie Kaczątko"

Chotomska Wanda "Dzieci pana Astronoma"

Frączek Agnieszka "Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą"

Jansson Tove "Zima Muminków"

Korczakowska Jadwiga "Bułeczka"

Lind Asa "Piaskowy wilk i ćwiczenia z myślenia"

Piasecka Wioletta "Mała Cyganeczka" 


Komisja konkursowa:

Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (SP nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku), autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu  i współorganizatorka przedsięwzięcia.    

Agata Markiewicz-Babło - dyrektor SP nr 82 w Gdańsku, nauczycielka j. polskiego autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia.

Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (I Zespół Szkół STO w Gdańsku), autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia.

Zbigniew Walczak - kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, współorganizator konkursu, organizator spotkań z autorami.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Małgorzaty Niechwiedowicz
(
tel. 503 72 75 97;e- mail:pusot@wp.pl) 

 

Sponsorzy nagród:

Biuro Prezydenta ds. Kultury,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy,

Szkoła Podstawowa nr 82,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku      

 
Wyniki V edycji WMC dla Najmłodszych

Antek Darski wyróżniony!

 W roku 2016/ 2017 w Wielkim Maratonie Czytelniczym uczestniczyło 3 tysiące 595 dzieci   ze 132 szkół z województwa pomorskiego oraz z 1 szkoły z Poznania i 2 szkół z woj. warmińsko- mazurskiego. Pracę konkursu koordynowało 233 nauczycieli. Komisja konkursowa w składzie: Agata Markiewicz- Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz i Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów i testów konkursowych przyznała 75 tytułów laureata, 120-finalisty i 157 wyróżnień.W szóstym etapie WMC "Spotkacie nowych przyjaciół" wzięło udział trzynaścioro uczestników. Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Dąbrówka Kucharz - 17/20 pkt.

2. Julia Łopacińska - 16/20 pkt.

3. Pola Kwiecińska i Karol Mrowiec - 13/20 pkt. 

Gratulacje! 

W marcu czytamy Hebanowe serce" Renaty Piątkowskiej. 
Książkę Elżbiety Zubrzyckiej przeczytało trzynaścioro maratończyków z najmłodszych klas. Najlepiej poznali i zrozumieli lekturę: Julian Deptuła (19 pkt.), Julia Łopacińska (18/20 pkt.), Dąbrówka Kucharz (16 pkt.), Karol Mrowiec (15 pkt.) oraz Radek Kowalski (13 pkt.).

Gratulacje!

W marcu kolejny etap (rozpocznie się 8 marca), a czytamy  książkę Wojciecha Kołyszki  "Smok Lubomił tajemnice złości".

 

 "Sprzedam mamę" Care Santos przeczytało dwanaścioro maratończyków. Najlepszy wynik z testu otrzymała Julia Łopacińska (16/20 pkt.) Na drugim miejscu znalazł się Karol Mrowiec (15/20 pkt.) Trzeci wynik (13/20) należy do Hani Dominiak-Górskiej, Radka Kowalskiego, Hani Wenty.

Gratulujemy!

Kolejna lektura to Elżbiety Zubrzyckiej "Filip, Pusia i nowy przyjaciel".

 
Spotkacie nowych przyjaciół

W trzecim etapie wzięło udział do tej pory czternaścioronaścioro maratończyków*. (Niektórzy jeszcze zostali na trasie:).

Najwyższą liczbę punktów zdobył Radek Kowalski - 19 pkt.

Drugi wynik to 18 pkt. - Dąbrówka Kucharz, Julia Łopacińska, Karol Mrowiec.

Trzeci wynik to 17 pkt. - Marta Wantke, Julian Deptuła*

Czwarty wynik - 16- pkt. - Pola Kwiecińska, Dawid Lipowski.  

Piąty wynik - 15 pkt. - Iga Dynak. 

Szósty wynik - 14 pkt. - Hania Dominiak-Górska.

Po trzech etapach prowadzą:

I  Radek Kowalski (54/60)

II Julia Łopacińska (52/60 pkt.)

III Dąbrówka Kucharz (51/60)

IV Dawid Lipowski (49/60) 

GRATULUJEMY!!! 

 *Do listy maratończyków trzeciego etapu dołączyli Julian Deptuła i Maja Libionka. Tym samym liczba maratończyków z trzynaściorga wzrosła do piętnaściorga.

 

W grudniu czytamy książką Care Santos "Sprzedam mamę".

Kolejny test - 5 stycznia 2017 r. 

 
Najlepsze wyniki:

1. Dąbrówka Kucharz - 19/20

2. Julia Łopacińska - 18/20

3. Radek Kowalski - 16/20

4. Karol Mrowiec - 16/20

5. Michał Braun - 15/20

6. Pola Kwiecińska - 14/20

Gratulujemy! 

W kwietniu czytamy Niezłe ziółko   Barbara Kosmowskiej.

 
Książkę A. Stelmaszyk "Zbawcy książek" przeczytało w naszej szkole szesnaścioro uczestników WMC "Spotkacie nowych przyjaciół". Najlepszy wynik osiągnął Radek Kowalski z II SP - 18/20 pkt. Kolejne wysokie wyniki to"

17/20 - Julian Deptuła, Dawid Lipowski, Karol Mrowiec

16/20 - Iga Dynak, Dąbrówka Kucharz, Julia Łopacińska, Marta Wantke, Hania Wenta

15/20 - Pola Kwiecińska, Antonina Oleszko

Gratulacje!!!

Po dwóch etapach maraton prowadzą

1. Radek Kowalski - 35/40 pkt.

2. Julian Deptuła i Julia Łopacińska - 34/40 pkt.

3. Dąbrówka Kucharz i Dawid Lipowski - 33/40 pkt.

Kolejna lektura to książka Megan McDonald, Hania Humorek, cz. 1.

 
I etap WMC SPOTKACIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ

W pierwszym etapie WMC dla klas II-III "Spotkacie nowych przyjaciół" wzięło udział pieęnaścioro maratończyków. *

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. 18/20 pkt. - Julia Łopacińska

2. 17/20 pkt. - Dąbrówka Kucharz, Radek Kowalski, Julian Deptuła

3. 16/20 pkt. -  Dawid Lipowski, Hania Wenta

4. 15/20 pkt. - Iga Dynak. Antonina Ramlo 

GRATULIJEMY! 

 

 W październku czytamy książkę "Zbawcy książek" A. Stelmaszyk.

 

* W piątek do maratończyków dołączyli Maja Libionka i Julian Deptuła.