Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Terenowe Koło nr 9
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Nazwa banku: Deutsche Bank PBC SA
Nr konta: 38 19110 1048 2267 9991 1324 0001 


Spośród wszystkich członków koła wybierany jest Zarząd, który kieruje pracą koła
oraz Komisja Rewizyjna.
 

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu - Barbara Montwiłł
barbara.montwill@polanki11.edu.pl

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Strugała
krzysztof.strugala@polanki11.edu.pl

Sekretarz Zarządu - Jolanta Onoszko

 Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Stankiewicz
2. Anna Chojnacka
3. Ludmiła Bełdzińska

 

Strona Koła w tej chwili jest w przygotowanie ale jeśli chcesz dowiedzieć sie czegoś więcej o STO czyli Społecznym Towarzystwie Oświatowym to zajrzyj na stronę www.sto.org.pl