czwartek

13.30-14.30

koło informatyczne I/II

(na zmianę)

14.30-15.30

koło informatyczne III

16.00-17.00

koło informatyczne IV-VI

13.30-15.30

koło kulinarne I/II (w kl. I)

( na zmianę)

14.30-15.30 

BUDUJ Z LEGO 0-II (w kl. V)