rok szkolny 2010/2011

Samorząd Uczniowski 2010/2011

W naszej szkole Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
Po wyborach w dniu 26.10.2010 r. skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygląda następująco:

 Magdalena Welz z klasy II gimnazjum - przewodnicząca

   Semen Bilikiewicz z klasy II gimnazjum -  I zastępca przewodniczącej
 

  Mariusz Kropisz z klasy II gimnazjum -  II zastępca przewodniczącej  

  Ewa Kalicka z klasy V - sekretarz
 

 

 

Dodatkowo:
Małgorzata Siepiera i Aleksandra Szczęch z klasy II gimnazjum czuwają nad redagowaniem informacji dotyczących działalności SU w gazetce szkolnej.