Multi 2009

 MULTI znowu w Gdańsku

       Już po raz czwarty do naszego miasta przyjechała grupa młodzieży z Oberhausen z Niemiec. Wspólnie z uczniami z gdańskich szkół (a głównie z I Zespołu Szkół STO w Gdańsku) uczą się siebie i od siebie, bo taka jest idea międzynarodowego programu MULTI. Dla niektórych Niemców to pierwszy kontakt z naszym krajem i kulturą, ale są też weterani, którzy przyjechali po raz kolejny. Pytani, co ich zachęca do  przyjazdu, mówią o przyjaźniach, jakie zawarli z Polakami, zainteresowaniu najnowszą historią  Polski, jak też poszukiwaniem swoich polskich korzeni.
 
     Realizacja programu odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży www.dpjw.org .
      
      Uczestnicy tegorocznego MULTI poznawali się na obozie integracyjnym w Miechucinie, uczestniczyli w warsztatach teatralnych, artystycznych i fotograficznych  oraz aktywnie poznawali przeszłość Gdańska biorąc udział w grze terenowej i warsztatach przy wystawie Drogi do wolności. Jedną z atrakcji było też spotkanie z p. prezydent Ewą Kamińską. Jako że odbyło się pod koniec pobytu, 6 sierpnia 2009 r., stało się okazją do pokazania wszystkich zdjęć,  podzielenia się  wrażeniami oraz opowiedzenia o realizacji projektu.
      Formalnie pobyt niemieckich uczniów odbywa się w ramach międzynarodowego programu MULTI prowadzonego przez władze samorządowe Oberhausen. Co dwa lata do tego miasta przyjeżdżają uczniowie z kilkunastu państw. W roku, w którym nie ma spotkania w Niemczech, tak jak obecnie, odbywają się wyjazdy różnych grup młodzieży z Niemiec do krajów goszczących poprzednio w Oberhausen. Dzięki tej wymianie uczniowie z kilkunastu krajów świata zdobywają  wiedzę na temat kultury, historii i tradycji poszczególnych narodów. W ten sposób uczą się zasad tolerancji, języka, kultury.
      W przyszłym roku korzyści z tej wymiany mogą wykraczać poza zwykle cele projektu MULTI, ponieważ Oberhausen, miasto w Zagłębiu Ruhry, stanie się Europejską Stolicą Kultury 2010. O tym także rozmawialiśmy z p. prezydent. Skorzystać na wymianie może nie tylko młodzież, ale także Gdańsk starający się o tytuł Europejskiej Kultury 2016.