rok szkolny 2008/2009

„Tam, gdzie stare spotyka się z nowym” - konkurs pod patronatem wojewody Michała Owczarczaka

          Konkurs poetycki
I miejsce:        Zuzanna Dudanowicz     klasa IV
wyróżnienie:   Mariusz Kropisz             klasa VI
 
          Konkurs literacki
I miejsce:      Aleksandra  Hallmann       klasa IV
II miejsce:     Aleksandra Szczęch         klasa VI
Wyróżnienie:  Jagoda Piechocka            klasa VI
 
          Konkurs informatyczny
III miejsce:   Maksymilian Gajewski      klasa IV
          
          Konkurs fotograficzny
II miejsce:      Jerzy Tarnowski             klasa VI
Wyróżnienie:  Magdalena Welz             klasa VI
                        Aleksandra Szczęch       klasa VI

KANGUR 2009

wynik BARDZO DOBRY:  Tomaszewski Jakub    klasa II
                                      Łebek Jakub              klasa IV
                                      Welz Monika              klasa IV

Wyróżnienia:  Kopeć Paweł                   klasa IIg
                       Kropisz Szymon               klasa IIg
                       Welz MAgdalena               klasa VI
                       Kostka Marianna              klasa III
                       Czopek-Rowińska Julia     klasa III
                       Klaudel Barbara               klasa IIIMiędzynarodowy konkurs plastyczny "Wilno w podaniach i legendach"

I miejsce:    Monika Welz klasa IV

wyróżnienie: Maks Gajewski klasa IV
                      Krzysztof Kaleta klasa IV
                      Karol Łubniewski  klasa IVV edycja Konkursu na interpretację twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

wyróżnienie:  Joanna Mitura klasa IgVIII Konkurs Fotograficzny „Oliwa”

II miejsce: Zuzanna Witkowskia kl.I gim   

wyróżnienia: Joanna Mitura kl.I gim
                      Marta  Jóźwiak kl.I gim
                      Marysia Słupska kl.I gim
                      Olga Mrozek kl.I gimALFIK MATEMATYCZNY

Najlepszy wynik w szkole: 

                   Jakub Łepek z klasy IV.

Wyróżnienia:

klasa III         Wójciak Dagna
klasa V           Mossakowska Martyna
klasa VI          Welz Magdalena
klasa Ig          Mitura Joanna
klasa IIg         Kropisz Szymon
klasa IIIg        Jagodziński Kacper