Wielki Maraton Czytelniczy

Wielki Maraton Czytelniczy 2018/2019 SPOTKACIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ

 W VII edycji ogólnopolskiego konkursu czytelniczego Wielki Maraton Czytelniczy „Spotkacie nowych przyjaciół”  pod Patronatami Honorowymi: Pomorskiego Kuratora Oświaty  i Prezydenta Miasta Gdańska wzięło udział ok. 2000 uczestników ze 145 szkół z Polski i jednej szkoły z Leicester w Wielkiej Brytanii. Protokoły końcowe nadesłano ze 141 szkół. Po ich weryfikacji komisja konkursowa (Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz – Babło , Ewa Niechwiedowicz oraz Zbigniew Walczk) przyznała 89 tytułów laureata, 119 tytułów finalisty oraz 167 wyróżnień.  Dla laureatów, finalistów i wyróżnionych przygotowano dyplomy oraz nagrody książkowe (ufundowane przez Miasto Gdańsk). Zostaną one wręczone na uroczystości, która odbędzie się  9 maja, o godzinie 9:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (plac Solidarności 1 w Gdańsku).

 

Już dzisiaj gratulujemy wszystkim  uczniom, którym udało się ukończyć  ten szczególny bieg i osiągnąć wysokie wyniki.

Szkolnym opiekunom konkursu  dziękujemy za wsparcie i życzliwość przez cały czas jego trwania.

 ORGANIZATORZYX edycja WMC CZYTANIE ROZWIJA, CZYTANIE WZBOGACA

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 250 placówek z województw: pomorskiego,  wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, łódzkiego i lubelskiego, mazowieckiego, a także z Wielkiej Brytanii. Protokoły zbiorcze nadesłało 247 placówek. W Maratonie uczestniczyło 2410 uczniów i 246 nauczycieli.           Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie:  Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała siedemdziesiąt sześć tytułów laureata, sto czterdzieści trzy tytuły finalisty i  dwieście czterdzieści dwa wyróżnienia. 

0RGANIZATORZY Finał WMC W LUSTRZE KSIĄŻKI

Zakończyliśmy ósmą edycję WMC „W lustrze książki” adresowaną do uczniów trzeciej klasy gimnazjum oraz dla uczniów 7. i 8. klasy szkoły podstawowej. Dziękujemy wszystkim szkolnym koordynatorom za wysiłek włożony w całoroczną pracę. W tym roku zgłosiło się do konkursu 214 szkół z Polski i szkoła z Leicester w Wielkiej Brytanii. Protokoły końcowe otrzymaliśmy ze 165 szkół (1700 uczestników)i po ich weryfikacji komisja konkursowa (Ewa Niechwiedowicz,  Agata Markiewicz – Babło, Małgorzata Niechwiedowicz oraz Zbigniew Walczak) przyznała 99 tytułów laureata, 96 tytułów finalisty oraz 106 wyróżnień.

Wszyscy laureaci, finaliści i wyróżnieni  (lista w załączniku) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe(sfinansowane przez Miasto Gdańsk)podczas uroczystego finału, który rozpocznie się 9 maja, o godzinie 13.45 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (plac Solidarności 1 w Gdańsku). Drogę elektroniczną wyślemy Państwu wzory dyplomów uczestnictwa dla pozostałych maratończyków oraz dla szkolnych koordynatorów.

                Już dzisiaj gratulujemy wszystkim  uczniom, którym udało się ukończyć  ten szczególny bieg i osiągnąć wysokie wyniki.

Szkolnym opiekunom konkursu  dziękujemy za wsparcie i życzliwość przez cały czas jego trwania.

 Organizatorzy

 

Wielki Maraton Czytelniczy 2018/2019

Zapraszamy do konkursu. W załącznikach niezbędne informacje.


Alfabetyczna lista lektu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów:


Beręsewicz Piotr i inni, Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach
Kapuściński Ryszard, Zając [ w tegoż:] Podróże z Herodotem
Regnier Sandra, Pan. Sekretne dziedzictwo króla elfów
Ryrych Katarzyna, Król
Scarrow Simon, Gladiator. Walka o wolność
Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Szyfr Jazona
Wieczorek Dorota, Jesień magii