Wielki Maraton Czytelniczy

klasy I - III

 

2. Edycja

Wielkiego Maratonu Czytelniczego

dla Najmłodszych

„Spotkacie Nowych Przyjaciół”

 

Wojewódzkiego Konkursu pod Honorowymi Patronatami:

        

 

Cele konkursu:

·         Wzbudzenie zainteresowania książką jako  alternatywną formą spędzania czasu,

·         budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej i emocjonalnej,

·         kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

 

Miejsce:

W macierzystych placówkach uczniów. Finał konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2014 r. w miejscu podanym przez
Organizatorów.

 

 

Przebieg konkursu:

·         Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Po otrzymaniu testu opiekun konkursu  przeprowadza test składający się z dziesięciu zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru i z dziesięciu różnych zadań (np.: krzyżówek, rebusów itp.)

·         Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 160.

·         Lista lektur i testy konkursowe będą przesyłane nauczycielom pocztą elektroniczną.

·         Po przeprowadzonym teście nauczyciel ma dziesięć dni (od daty otrzymania arkuszy konkursowych) na poinformowanie Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w konkursie i o ich wynikach. Przesyłanie wypełnionych protokołów odbywać się będzie pocztą elektroniczną. 

·         W połowie maja 2014 r. nauczyciele przesyłają zbiorczy protokół  konkursowy. Po weryfikacji protokołów końcowych komisja ogłasza nazwiska laureatów i finalistów.

 

 

Terminarz:

·         Pod koniec sierpnia 2013 r. szkoły otrzymają informację na temat konkursu (regulamin, alfabetyczny spis lektur konkursowych oraz tytuł pierwszej pozycji konkursowej).

·         Do 16 września 2013 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie na adres: pusot@wp.pl,  podając swoje dane teleadresowe i nazwiska opiekunów konkursu.

·         1 października, 4 listopada, 4 grudnia 2013 r. oraz  7 stycznia, 4 lutego, 3 marca, 3 kwietnia 2014 r. szkoły biorące udział  w konkursie  otrzymają kolejne testy konkursowe, klucze odpowiedzi oraz tytuły i nazwiska autorów kolejnych pozycji książkowych.

·         Na przełomie maja i czerwca 2014 r. komisja konkursowa poda nazwiska finalistów i laureatów oraz termin i miejsce uroczystości zakończenia Wielkiego Maratonu Czytelniczego: „ Spotkacie Nowych Przyjaciół”, "Czytanie Rozwija, Czytanie Wzbogaca", „W Lustrze Książki”.

·         Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele.

 

  

Alfabetyczny spis lektur:

·         Liliana Bardijewska, Dom ośmiu tajemnic

·         Mieczysława Buczkówna, Najwyższa Góra

·         Natalia Gałczyńska, Dary zwierzątek [w:] O wróżkach i czarodziejach

·         Åke Holmberg, Ture Sventon w Sztokholmie

·          Grzegorz Kasdebke, Mity dla dzieci

·         Małgorzata Musierowicz, Światełko

·         Beata Ostrowicka, Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku

·         Marjorie White Pellegrino, Zbyt miła

  

Lektura na wrzesień:

Marjorie White Pellegrino, Zbyt miła

 


Komisja konkursowa:

·         Agata Markiewicz-Babło – nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka konkursu (SP nr 45 w Gdańsku),

·         Ewa Niechwiedowicz – nauczycielka j. polskiego,  autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu  i współorganizatorka konkursu (I Zespół Szkół STO w  Gdańsku),

·         Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka konkursu (SP nr 27 w Gdańsku),

·         Zbigniew Walczak - kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, współorganizator konkursu i organizator spotkań z pisarzami.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do pani

Małgorzaty Niechwiedowicz (tel. 503 72 75 97; e- mail: pusot@wp.pl) 

 

 

Ważne:

Jeśli uczeń wyrazi chęć brania udziału w Maratonie lub zechce zrezygnować już w czasie trwania konkursu, jego imię i nazwisko zostanie umieszczone w protokole wraz z uzyskaną liczbą punktów.

W związku z sugestiami szkolnych opiekunów Maratonów i rodziców uczestników Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wglądu w arkusze konkursowe w celu sprawdzenia zgodności przyznawanych punktów z kluczem odpowiedzi.

 

DO MARATONU MOŻNA DOŁĄCZYĆ NA KAŻDYM JEGO ETAPIE!

 

Sponsorzy nagród:

·         SP nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy

·         SP nr 45 im. Bohaterów Westerplatte

·         Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Konrada Korzeniowskiego

·         I Zespół Szkół STO