Wielki Maraton Czytelniczy

Regulamin VIII edycji WMC 2016/2017

Uczniów klas IV-VI zapraszamy do udziału w VIII edycji WMC w roku szkolnym 2016/17.

    Alfabetyczny spis lektur :

* Czerwińska-Rydel Anna, Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim * Grahame Kenneth ,O czym szumią wierzby * Kosmowska Barbara, Kolorowy szalik * Łuszczewska Jadwiga (Deotyma), Panienka  z okienka * Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Świat ogromnych * Twain Mark, Królewicz  i żebrak  * Walliams David, Babcia rabuś * Wieczorek Dorota, Strachopolis  

Lektura na wrzesień:  Mark Twain „Królewicz i żebrak”
W roku szkolnym 2016/17 zapraszamy uczniów klas II-III SP do udziału w V edycji WMC "Spotkacie nwych przyjaciół", konkursu czytelniczego pod patronatem honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska Pawłą Adamowicza. (Regulamin w załączniku).

Organizatorzy (I Zespół Szkół STO, SP nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy, SP nr 82 im. Jana Czochralskiego oraz WiMBP w Gdańsku) 

Alfabetyczny wykaz lektur

Jerzy Ficowski ”O siedmiu braciach i o diable”

„Trzy złote włosy króla Słońca” [w:] „Gałązka z Drzewa Słońca”

Ludwik Jerzy Kern „Ferdynand Wspaniały”

Edith Nesbit „Pięcioro dzieci i coś"

Gianni Rodari „Niewidzialny Tonino”

Szymon Sławiński „Mały powstaniec”

Agnieszka Suchowierska "Mat i świat"

MartinWidmark, Helene Willis „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica gazety”

Elżbieta Zubrzycka "Wielki mały przyjaciel"

 Lektura czytana we wrześniu: Martin Widmark, Helene Willis "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.Tajemnica gazety."
W  drugim etapie maratonu najlepsze wyniki należą do:

I 19/20 pkt. - Franciszek Danecki

II 18/20 - Bartek Kukuła, Noemi Urbańska

III 17/20 - Jeremiasz Birula-Białyniecki, Adam Darski, Radek Kowalski, Filip Ostrowski, Karolina Tomaszewska

Gratulujemy!

Po dwóch etapach  w czołówce znajdują się:

I - Radek Kowalski (35 pkt.)

II - Noemi Urbańska (34 pkt.)

III - Franek Danecki (32 pkt.)

IV - Helenka Chyła, Adam Ciszkiewicz, Bartek Kukuła 

Gratulujemy! 

Na drugim etapie do maratonu dołączyli: Antonia Ramlo, Bartek Litwin, Nikodem Wójcik.

Brawo! 

Protokół sporządziła pani Agnieszk Rebejko-Nurzyńska 

 W listopadzie czytamy książkę Agnieszki Suchowierskiej, Mat i świat. (kolejny test 6 grudnia)

Uwaga! Dla chętnych wspólne czytanie w bibliotece: środa - godz. 13.00 - 14.00 oraz piątek - 13.00-14.00

Ewa Niechwiedowicz 1. etap V edycji WMC

W pierwszym etapie maratonu dla Najmłodszych wzięły udział dwadzieścia trzy osoby. Najlepsze wyniki z testu na temat książki Martin Widmark, Helene Willis, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica gazety uzyskali:

Radosław Kowalski - 18 pkt.

Noemi Urbańska - 16 pkt.

Maja Czarnowska - 15 pkt. 

W październiku czytamy Ferdynanda Wspaniałego Ludwika Jerzego Kerna,

W załączniku protoół sporządzony przez p. Agnieszkę Rebejko-Nurzyńską. 

 Pierwszy etap VIII edycji WMC 2016/17

We wrześniu maratończycy czytali powieść Marka Twaina "Królewicz i żebrak". W naszej szkole w 1. etapie wzięło udział ośmioro uczniów. 

W październiku czytamy książkę Davida Walliamsa,Babcia rabuś.

W załączniku protokół sporządzony przez p. Grzegorza Banaszczyka 

 Drugi etap VIII edycji WMC

"Babcię Rabuś" Dawida Williamsa przeczytało 8 uczniów. Z testem najlepiej poradził sobie Paweł Czermański i Agnieszka Pacek. Po dwóch etapach liderami są:Paweł Czermański, Dminik Urbański, Filip Szczerba i Marysia Ulasińska.

Gratulujemy!

Protokół (zał.) sporządził Grzgorz Banaszczyk  

W listopadzie czytamy "O czym szumią wierzby" Kennetha Grahame,a. Test szkoły otrzymają 6 grudnia. Test 3.

"O czym szumią wierzby" Kennetha Grahame'a przeczytało pięciu maratończyków.

Najlepszy wynik z testu należy do Pawła Czermańskiego - 18 pkt.

Kolejna lektura to:

  Kolorowy szalik Barbary Kosmowskiej

Trzeci etap rozpoczyna się 3 stycznia 2017 r. Test 4.

 W czwartym etapie WMC najlepszy wynik należy do Heleny Chyły, ktora uzyskała 19/20 pkt.

Drugi wynik - 18/20 - uzyskał Jeremiasz Birula-Białynicki.

Trzeci wynik - 17/20 - należy do Julii Łopacińskiej.

Czwarty wynik - 16/20 - uzyskali: Maja Czarnowska, Franciszek Danecki, Radek Kowalski, Noemi Urbańska.

GRATULUJEMY!

Liderzy WMC "Spotkacie nowych przyjaciół" w naszej szkole:

Radosław Kowalski - 70/80

Noemi Urbańska - 68/80

Helena Chyła,  Franek Danecki, Antoni Darski

 Brawo!

 Protokół sporządziła Agnieszka Rebejko-Nurzyńska

 W styczniu czytamy:

Edith Nesbit, Pięcioro dzieci i " coś”Czwarty etap 2017 IV-VI

Protokól sporządził Grzegorz Banaszczyk.

Nastepny etap 1 marca 2017 r.

Czytamy "Strachopolis" Doroty Wieczorek V etap WMC 2017

W piątym etapie wzięło udział czternaścioro maratończyków, którzy przeczytali książkę Edith Nesbit "Pięcioro dzieci i coś".

Najlepszą znajomością i zrozumieniem lektury  konkursowej wykazali się:

Bartek Kukuła - 19/20

Olgierd Czarnowski - 18/20

Helena Chyła, Maja Czarnowska, Antek Darski, , Jeremi Birula-Białynicki,  Jan Konkol, Julia Łopacińska - 17/20

Dąbrówka Kucharz-16/20

Po pięciu etapach liderami maratonu są:

Radosław Kowalski - 84/100

Noemi Urbańska - 83/100 

Helena Chyła, Antek Darski - 82/100

Maja Czarnowska - 81/100

Jeremi Birula-Białynicki - 80/100

 Uwaga!

W marcu najmłodsi uczestnicy maratonu czytają "Gałązkę z Drzewa Słońca". 

Jerzy Ficowski, O siedmiu braciach i o diable, Trzy złote włosy króla Słońca [w:] Gałązka z Drzewa Słońca

 
V etap WMC 2016/2017 "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca"

W piątym etapie WMC wzięło udział dziewięcioro uczestników. Najlepszy wynik uzyskała Maria Ulasińska - 20/20 pkt.

Po pięciu etapach prowadzą:

Paweł czermański - 74/100pkt.

Dominik Urbański - 63/100 pkt. 

Piąty etap przeprowadził i protokół sporządził Grzegorz Banaszczyk Wyniki 6. etapu WMC 2016/17

Zwycięzcą VI etapu WMC "Spotkacie nowych przyjaciol" został Antek Darski, zdobywając 20/20 pkt.

Drugie mijejsce zajęła Maja Czarnowska, która uzyskała 19/20 pkt.

Trzecie miejesce -18/20 pkt. - zajęli Franek Danecki i Radek Kowalski.

Po sześciu etapach w czołówce maratonu znajdują się:

Antek Darski (III), Radek Kowalski (I) - 102/120

Maja Czarnowska, Noemi Urbańska (III) - 100/120

Helenka Chyła - 99/120

Gratulujemy! 6. etap przeprowadził i protokół sporządził Grzegorz Banaszczyk.

Lektura VII etapu - "Kryształowe odkrycie" Anny Rydel-Czerwińskiej. 

 

 

 

 

 

 Siódmy etap WMC 2017

 Dwie baśnie cygańskie przeczytało 18 uczestników. Najlepszy wynik osiągnął Franek Danecki (18 pkt.). Maja Czarnowska  i Radek Kowalski zdobyli po 17 punktów, a Julia Łopacińska, Noemi Urbańska, Antek Darski i Janek Konkol oraz Dąbrówka Kucharz uzyskali z testu po 16 punktów.

Protokół sporządziła AgnieszkaRebejko-Nurzyńska 

Gratulujemy świetnych wyników.

Po siedmiu etapach WMC "Spotkacie nowych przyjaciół" prowadzą:

I Radek Kowalski - 119 pkt.

II Antek Darski - 118 pkt.

III Helenka Chyła i Maja Czarnowska - 117 pkt.

IV Noemi Urbańska - 116 pkt. 

Ostatnia lektura WMC 2016/17 to Mały powstaniec Szymona Sławińskiego (4 maja 2017 r.)